Nachádzate sa tu

Rezivo - Konštrukčné

Drevo ako konštrukčný materiál je v stavebníctve silne používaný. V závislosti od použitia v stavebných konštrukciách sú na nami vyrábané produkty kladené technické požiadavky, ktoré musia spĺňať platné normy.

Preto pri výbere dreva na konštrukčné prvky kladieme veľký doraz na kvalitu suroviny.

Naša firma má vo výrobnom programe skupinu výrobkov,ktoré možno zahrnúť do skupiny konštrukčných a stavebných prvkov. Vyrábame rôzne konštrukčné hranoly, nosníky, vzpery, tvarové diely a iné.

Rôznosť a tvar závisí od predloženého projektu a požiadaviek zíkazníka.

Konštrukčné prvky ošetrujeme prípravkami proti škodcom a plesniam ochrannými nátermi.

Konštrukčné rezivo foto 1Konštrukčné rezivo foto 2Konštrukčné rezivo foto 3

Konštrukčné rezivo foto 4

Krov je drevená rokmi overená nosná konštrukcia , ktorá musí niesť váhu strešnej krytiny ale musí I odolať poveternostným podmienkam.

Rezivo na výrobu krovu sa vyrába na hotovo rezaním na pásovej píle, podľa zadaného rozpisu jednotlivých prvkov. Musí spĺňať platné bezpečnostné a technické normy.

Jednotlivé prvky krovu môžu byť na požiadanie zákazníka chránené náterom proti plesniam a škodcom dreva-červotočom , čo značne predlžuje životnosť krovu.

Súčasťou krovu sú strešné laty, štandartného rozmeru 50x30-40mm, bez náteru alebo s ochranným náterom.príp.podľa vašej špecifikácie.

Naša firma zabezpečuje kompletnú výrobu materiálu podľa technickej a projektovej dokumentácie, s možnosťou dovozu až na miesto určenia.

Rezivo na krov foto 1Rezivo na krov foto 2Rezivo na krov foto 3

Rezivo na krov foto 4Rezivo na krov foto 5Rezivo na krov foto 6

 

Drevo ako konštrukčný materiál je v stavebníctve silne používaný. V závislosti od použitia v stavebných konštrukciách sú na nami vyrábané produkty kladené technické požiadavky, ktoré musia spĺňať platné technické normy.

Rôznosť a tvar závisí od predloženého projektu a požiadaviek.

 Savebné rezivo foto 1Savebné rezivo foto 2Savebné rezivo foto 3

Savebné rezivo foto 4

 

Zabezpečujeme prípravu polotovarov (stolárskeho sušené zo sušeného dreva) pre stolárske dielne. Polotovar upravíme a delíme poľa požiadaviek zákazníka.

Polotovary sú z rôznych druhov dreva od mäkkého ihličnatého , tvrdého DB a BK. Kvalitu polotovarov je možné vybrať vzhľadom na požiadavky finálneho produktu.

Polotovary je možné povrchovo predpripraviť, hobľovať, nastriekať ochrannou chémiou.

Stolárske sušené foto 1Stolárske sušené foto 2