Nachádzate sa tu

Palivo

 

Našej firme záleží na našom životnom prostredí, preto sa aktívne angažuje na využívaní moderných technológii na spracovanie odpadu. Rozhodli sme sa investovať do zariadenia na výrobu drevených brikiet z pilín a hoblín od výrobcu BRIKLIS z Českej republiky.

Tak žiaden odpad produkovaný drevárskou výrobou nezostane na zmar. Piliny sa pod vysokým tlakom lisujú do brikiet , ktoré tak získajú kompaktnú formu vhodnú na následné skladovanie a použitie ako paliva s vysokou energetickou účinnosťou. Sú vhodné na priame vykurovanie v lokálnych kachliach a peciach a taktiež na nepriame vykurovanie v kotloch a krboch.

Výhrevnosť získaná spaľovaním brikiet je zrovnateľná s výhrevnovnosťou čierneho uhlia. Ponúkame Vám Palivové drevené brikety balené vo vreciach o hmotnosti 20-30kg.

Lisované brikety